Công khai


Mẫu đơn và thủ tục xin chuyển trường

đăng 00:30, 22 thg 7, 2015 bởi Xuân Thắng Trịnh

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi:         

Phòng Giáo dục và đào tạo ………………………….(Nơi đi);

Phòng Giáo dục và đào tạo ………………………….(Nơi đến);

Trường THCS ……………………………………….. (Nơi đi);

Trường THCS ……………………………………….. (Nơi đến).

Tên tôi là: .................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc cơ quan đang công tác):..........................................................

....................................................................................................................................................

Làm đơn đề nghị với các quý cơ quan một việc như sau:

Tôi có con (cháu) là:...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................

Học sinh lớp: ..................... Hệ:......................................Năm học:........................................

tại trường: .................................................................................................................................

Xin đề nghị với quý cơ quan cho con (cháu) tôi được chuyển về học lớp ....................

Năm học..................... Tại trường ..................................................................................

Với lý do như sau:....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

............., ngày...... tháng..... năm .........

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

TẢI VỀ

 

 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG.

1. Đối tượng chuyển trường.

 1. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
 2. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Hồ sơ chuyển trường.

 1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. Nếu là đơn chuyển trường trong thành phố thì phần kính gửi và phần xác nhận của phòng GD&ĐT chỉ cần ghi của Phòng GD&ĐT Phủ Lý.
 2. Học bạ (bản chính).
 3. Bảng điểm học nghề có xác nhận của Hiệu trưởng (nếu đang học dở chương trình nghề phổ thông).
 4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học (bản chính).
 5. Bản sao giấy khai sinh (02 bản, nếu phô tô phải có công chứng).
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
 7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).
 8. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
 9. Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.
 1. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).

3. Thủ tục chuyển trường.

            Chuyển trường trong cùng thành phố:  Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Phòng GD&ĐT.

            Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

4. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

 

Tác giả: TXT

Mẫu đơn và thủ tục XIN HỌC LẠI

đăng 00:29, 22 thg 7, 2015 bởi Xuân Thắng Trịnh

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi:         

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý;

Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Họ và tên học sinh: ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Học sinh lớp: ..................... Hệ:......................................Năm học:......................................

tại trường THCS: ...................................................................................................................

Em được trường THCS ...................................................................... đồng ý cho nghỉ học từ ngày .......... tháng ........... năm................. vì lý do...............................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nay em có nguyện vọng được tiếp tục học lớp.................................................................

..................................................................................................................................................

Đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo Phủ Lý, trường THCS Lương Khánh Thiện cho em được tiếp tục học tập. Em xin trân trọng cảm ơn.

 

 

............., ngày...... tháng...... năm .........

Phụ huynh học sinh

Người làm đơn

(Học sinh ký, ghi rõ họ tên)

TẢI VỀ

Lưu ý: Việc xin học lại chỉ thực hiện trong thời gian nghỉ hè, trước khai khai giảng năm học mới.

 

 ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THỦ TỤC XIN HỌC LẠI.

1. Đối tượng xin học lại.

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

2. Hồ sơ xin học lại.

 1. Đơn xin học lại do học sinh ký.
 2. Học bạ của lớp hoặc cấp đã học (bản chính).
 3. Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).
 4. Giấy chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

3. Thủ tục xin học lại.

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trương cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

4. Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Tác giả: TXT

Mẫu giấy xin cấp bản sao bằng TN

đăng 00:27, 22 thg 7, 2015 bởi Xuân Thắng Trịnh

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý;

Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Họ và tên: ................................................................................... Dân tộc:.......................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................. Giới tính: ...................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................

Số CMT nhân dân: ..................................... Năm cấp: ............... Nơi cấp:....................................

Học sinh trường:................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp cấp:.............................................................................................................................

Kỳ thi tốt nghiệp ngày, tháng, năm:...............................................................................................

Tại Hội đồng thi, xét:........................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:..........................................................................................................................

Lý do xin cấp lại:..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Số lượng bản sao cần cấp:...............................................................................................................

 

 

............., ngày...... tháng..... năm .........

Xác nhận của trường THCS Lương Khánh Thiện

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý

TẢI VỀ

Thông báo trả bằng tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014

đăng 08:59, 27 thg 5, 2015 bởi Trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện

Hiện nay trường THCS Lương Khánh Thiện đã có bằng tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014, đề nghị các em học sinh tốt nghiệp năm học 2013-2014 đến nhận bằng.
Khi đến lấy bằng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc, thẻ học sinh. Nếu nhờ người lấy hộ cần mang đầy đủ các giấy tờ chứng minh có quan hệ nhân thân với người được cấp bằng (hạn chế lấy hộ).
Lịch trả bằng: Từ 7h30 đến 10h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Người trả bằng: Cô giáo Nguyễn Thị Trang.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: cô Trang, ĐT: 0912855454

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013

đăng 08:20, 27 thg 5, 2015 bởi Trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2011-2012

đăng 08:17, 27 thg 5, 2015 bởi Trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện1-6 of 6