Công khai‎ > ‎

Mẫu đơn và thủ tục XIN HỌC LẠI

đăng 00:29, 22 thg 7, 2015 bởi Xuân Thắng Trịnh

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

Kính gửi:         

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý;

Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Họ và tên học sinh: ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Học sinh lớp: ..................... Hệ:......................................Năm học:......................................

tại trường THCS: ...................................................................................................................

Em được trường THCS ...................................................................... đồng ý cho nghỉ học từ ngày .......... tháng ........... năm................. vì lý do...............................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Nay em có nguyện vọng được tiếp tục học lớp.................................................................

..................................................................................................................................................

Đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo Phủ Lý, trường THCS Lương Khánh Thiện cho em được tiếp tục học tập. Em xin trân trọng cảm ơn.

 

 

............., ngày...... tháng...... năm .........

Phụ huynh học sinh

Người làm đơn

(Học sinh ký, ghi rõ họ tên)

TẢI VỀ

Lưu ý: Việc xin học lại chỉ thực hiện trong thời gian nghỉ hè, trước khai khai giảng năm học mới.

 

 ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THỦ TỤC XIN HỌC LẠI.

1. Đối tượng xin học lại.

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

2. Hồ sơ xin học lại.

  1. Đơn xin học lại do học sinh ký.
  2. Học bạ của lớp hoặc cấp đã học (bản chính).
  3. Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).
  4. Giấy chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

3. Thủ tục xin học lại.

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trương cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

4. Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Tác giả: TXT
Comments