Liên hệ

* Trường THCS Liêm Chính
    Địa chỉ: Thôn Mễ Nội - xã Liêm Chính - thành phố Phủ Lý
    ĐT: 03513.852.840
    Email: thcsliemchinh@phuly.edu.vn
    website: thcsliemchinh.phuly.edu.vn
* Hiệu trưởng: Ngô Thị Xuân Hương
* Phó hiệu trưởng: Trịnh Xuân Thắng
    ĐT: 0979.380.847
    Email: phuly@phuly.edu.vn
    website: http://xuanthang.zz.mu

Comments